เขาหลงหู่

หลงหู่ซาน 龙虎山 เขาพยัคฆ์มังกร อยู่ในมณฑลเจียงซี ที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งอารยะธรรม ประเพณีการเก็บโลงศพไว้บนหน้าผาริมน้ำ ยังเป็นสถานที่สำคัญของศาสนาเต๋าโดยเทียนซือ จางเต้าหลิน ได้ก่อตั้งวิหาร เจิ้งอี้ (正一) และตำหนักซั่งชิง 上清宫、正一观 ในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นชัยภูมิหลักของศาสนาเต๋า

ประวัติ

เขามังกรเสือ (龙虎山) ตั้งอยู่เมืองอินถาน มณฑลเจียงซี และเป็นหนึ่งในสี่เทือกเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเต๋า มีพื้นที่ 300 ตางรางกิโลเมตร เป็นภูเขาในรูปแบบของ Danxia landform peak forest มีความสูง 247.4 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในปี 2544 ถูกจัดเป็นเขาธรณีวิทยาแห่งชาติ อุทยานได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี พ.ศ. 2553 (แหล่งธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นผาชันสีแดง ซึ่งเรียกว่า ตันเสีย (Danxia Landform) จำนวน 6 แห่งของจีน ได้แก่ ไท่หนิง มณฑลฝูเจี้ยน ภูเขาเหลียงซาน มณฑลหูหนาน ภูเขาตันเสีย มณฑลกวางตุ้ง ภูเขาหลงหู่ มณฑลเจียงซี ภูเขาเจียงหลาง มณฑลเจ้อเจียง และชื่อสุ่ย มณฑลกุ้ยโจว) สามารถล่องเรือที่ทะเลสาบหลูซีเหอ หรือ ทะเลสาบธารน้ำอุ่น ชมทิวทัศน์สองฟากฝั่ง งดงามดุจภาพวาดโดยมีเขามังกรเสือเป็นฉากหลัง

มีชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดของลัทธิเต๋าโดยมีวัดเต๋าหลายแห่งที่สร้างขึ้นบนไหล่เขา มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ Zhengyi Daoเนื่องจากวัด Shangqing และคฤหาสน์ของปรมาจารย์ลัทธิเต๋าตั้งอยู่ที่นี่ เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในภูเขาศักดิ์สิทธิ์สี่ของลัทธิเต๋า

วัดเด่นสองแห่งบนภูเขา Longhu คือวัดของ Immortal City (仙岩) และ Zheng Yi (正一) ซึ่งทั้งสองแห่งก่อตั้งโดย Zhang Daoling (张道陵) ผู้ก่อตั้งศาสนาของราชวงศ์ฮั่น มีวัดลัทธิเต๋ามากมายในบริเวณใกล้เคียงShangqing (上清) ซึ่งหนึ่งในนั้นถูกกล่าวถึงในตอนต้นของนวนิยายจีนที่มีชื่อเสียงเรื่องOutlaws of the Marsh (水滸傳)

Mount Longhu ยังมีความสำคัญทางวัฒนธรรมในฐานะสถานที่ฝังศพทางประวัติศาสตร์ของชาว Guyue ซึ่งวางศพของพวกเขาไว้ในโลงศพที่แขวนอยู่บนหน้าผาของภูเขา

ความเชื่อ

การฝังโลงศพบนหน้าผานั้น คนโบราณจะนำศพของคนในครอบครัวตนเองมาฝังไว้ใกล้ๆกัน เพราะมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณจะได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอีกครั้ง และเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

นอกจากนี้คนโบราณเชื่อว่าการฝังศพไว้ภูเขาสูงนั้น เปรียบเหมือนเป็นทางช่วยส่งดวงวิญญาณขึ้นไปสู่สวรรค์ ยิ่งสูงเท่าไหร่ ยิ่งใกล้สวรรค์มากเท่านั้น และยังช่วยปกป้องโลงจากความชื้นของพื้นดินและอันตรายจากสัตว์ป่าอีกด้วย

โดยโลงศพที่ค้นพบนั้นมักจะถูกฝังอยู่ 20-50 เมตรเหนือแม่น้ำหลูซี และมีบางโลงอยู่สูงขึ้นไปกว่า 100 เมตรเลยทีเดียว ตัวโลงศพถูกสร้างขึ้นจากไม้หนานมู่ ทำเป็นโลงศพขนาดใหญ่ มีน้ำหน้าประมาณ 500 กิโลกรัม ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าคนในสมัยนั้นนำโลงศพที่ใหญ่และมีนำหนักขนาดนี้ ขึ้นไปฝังอยู่บนหน้าผาที่สูงขนาดนั้นได้อย่างไร

เขาเสือมังกร

อ้างอิงข้อมูลจาก

https://www.season.co.th

https://www.facebook.com/media

https://www.facebook.com/understandingchina

https://hmong.in.th/wiki

บทความน่าสนใจ

วัฒนธรรมหม่าล่า ที่แปลกตา