เขามังกรเสือ

หลงหู่ซาน

หลงหู่ซาน 龙虎山 เขาพยัคฆ์มังกร อยู่ในมณฑลเจียงซี ที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งอารยะธรรม ประเพณีการเก็บโลงศพไว้บนหน้าผาริมน้ำ ยังเป็นสถานที่สำคัญของศาสนาเต๋าโดยเทียนซือ จางเต้าหลิน ได้ก่อตั้งวิหาร เจิ้งอี้ (正一) และตำหนักซั่งชิง 上清宫、正一观 ในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นชัยภูมิหลักของศาสนาเต๋า ประวัติ เขามังกรเสือ (龙虎山) ตั้งอยู่เมืองอินถาน มณฑลเจียงซี และเป็นหนึ่งในสี่เทือกเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเต๋า มีพื้นที่ 300 ตางรางกิโลเมตร เป็นภูเขาในรูปแบบของ Danxia landform peak forest มีความสูง 247.4 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในปี 2544 ถูกจัดเป็นเขาธรณีวิทยาแห่งชาติ อุทยานได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี พ.ศ. 2553 (แหล่งธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นผาชันสีแดง ซึ่งเรียกว่า ตันเสีย (Danxia Landform) จำนวน 6 แห่งของจีน ได้แก่ ไท่หนิง มณฑลฝูเจี้ยน ภูเขาเหลียงซาน มณฑลหูหนาน ภูเขาตันเสีย มณฑลกวางตุ้ง ภูเขาหลงหู่ มณฑลเจียงซี […]